oksijen cihazı, hava makinası,solunum cihazı, konsandator,hava makinası

Oksijen Cihazı Faydaları Nelerdir?

Oksijen Cihazı Faydaları Nelerdir?

Oksijene ihtiyaç duyan veya tedavisine oksijen alarak devam etmesi gereken kişilerin kullandığı cihazlar vardır. Bunlar, oksijen tüpü, oksijen konsantratörü ve oksijen spreyi olmak üzere 3 çeşittir. Oksijen cihazları 3 farklı tipte olsa da aynı amaçla kullanılır. Bu cihazlar kendi içinde farklı kategorilere ayrılır. Örneğin, oksijen konsantratörlerinin sabit ve taşınabilir olmak üzere 2 farklı çeşidi vardır. Elektrikle veya bataryayla çalışan oksijen konsantratörleri de mevcuttur. Oksijen tüplerinin ise çelik ve alüminyum olan modelleri vardır. Konsantratörlerde olduğu gibi tüplerin de sabit ve taşınabilir modelleri mevcuttur. Taşınabilir olanlar sabit olanlara göre daha küçük, hafif ve düşük kapasitelidir. Ayrıca son dönemde kullanılan oksijen spreyleri de hastalar veya anlık oksijen ihtiyacı olan kişiler tarafından tercih edilir. Amaca ve ihtiyaca yönelik olarak farklı cihazlar piyasadan tedarik edilebilir. Her cihazın özelliği ve kapasitesi birbirinden farklı olduğu için aynı amaçla kullanılsa da farklı faydalar sağlar.

Canlılarda Oksijen Eksikliği Nelere Sebep Olur?

Oksijen eksikliğinde kandaki oksijen basıncı düşer. Hipoksi adı verilen bu durum, anaerobik (oksijensiz) metabolizmanın devreye girmesine neden olur. Anaerobik metabolizma verimsizdir ve bu sayede geçici olarak enerji üretilebilir. Adeta elektrik kesilmesinde devreye giren bir jeneratör gibidir. Sadece geçici bir süre idare etmek ve hücre metabolizmasının devamını sağlamak için tasarlanmıştır.

Anaerobik metabolizma, enerji kaynağının verimsiz bir şekilde kullanılmasına yol açar. Son madde olarak da laktik asit üretimine neden olur. Anaerobik metabolizma uzun süre devam ederse ortamda çok fazla laktik asit birikir ve bu durum ortamın pH değerinin asidik hale gelmesine neden olur. Buna metabolik asidoz adı verilir. Metabolik asidoz uzun sürerse başta beyin olmak üzere tüm organlara zarar verebilir. Ortamın asidik olmasından ve oksijensizlikten en çok etkilenen organ beyindir.

Metabolik asidoz belli bir dereceye kadar çeşitli tamponlama mekanizmaları tarafından düzeltilir. Bu mekanizmalar yetersiz kaldığında asitleşen ortam hücresel işlemlerin bozulmasına ve hücrelerin ölümüne yol açabilir.

Hücresel işlemlerin tamamlanması, organların görevlerine devam edebilmesi ve hem fiziksel hem de psikolojik olarak düzenli bir yaşamın sürdürülebilmesi yeteri kadar oksijen gazının solunmasını gerektirir. Spor yapmak, ders çalışmak, sosyal aktiviteler ve benzeri tüm aktiviteler oksijen yetersizliğinde sekteye uğrar.

Oksijen Konsantratörü

Oksijen Konsantratörü Nedir?

Soluduğumuz havada %21 oksijen (O2), %78 azot (N2), %0,9 argon (Ar) ve %0,1 oranında diğer gazlar bulunmaktadır. Oksijen gazını ortam havasından ayırmanın en ekonomik yolu PSA (moleküler elek) teknolojisidir. Oksijen konsantratörleri, havadaki oksijeni ve nitrojeni (azotu), moleküler elek (molecular sieve) sisteminden geçirerek ayrıştırır ve oksijen gazını bir hazne içinde depolar. Hazne içindeki oksijen gazı belirli bir miktara gelince de bir kanül vasıtasıyla kullanıcıya ulaştırılır. Bu sistem sayesinde tıbbi amaçlı kullanılabilecek %90-95 yoğunlukta oksijen gazı üretilebilir.

Oksijen konsantratörlerini genellikle solunum hastaları kullanır. Tek başına kullanılabildiği gibi farklı solunum cihazlarıyla birlikte de kullanılabilir. Konsantratörler, kan gazı ölçümlerinde oksijen değeri düşük olan hastalara hekim önerisiyle verilir.

Oksijen Konsantratörü Nasıl Çalışır?

Oksijen konsantratörü tarafından atmosferden emilen hava, öncelikle toz filtresinden geçirilir. Böylece hava, tozlardan ve büyük partiküllerden arındırılır. Temizlenen hava, basınçlı bir şekilde moleküler elek sistemine gönderilir. Bu sistemde nitrojen (azot) gazı tutulur ve oksijen gazının geçmesine izin verilir. Geçişine izin verilmeyen azot gazı egzoz sistemi ile belirli aralıklarla dışarı atılır. Oksijen gazı ise bir haznede biriktirilir, uygun basınca ulaştığında kullanıcıya gönderilir. Kullanıcının ihtiyacı olan oksijen miktarı cihaz üzerinden ayarlanabilir.

Oksijen, kullanıcıya ulaşmadan önce varsa oksijen konsantratörünün su kabından geçer ve nemlendirilir. Sonrasında, oksijen maskesi, oksijen kanülü veya oksijen kateteri gibi medikal ürünler yardımıyla kullanıcıya ulaşır.

Oksijen kanülü ve oksijen kateteri, oksijen maskesine göre daha çok tercih edilir. Çoğu kullanıcı, oksijen kanülünü ve oksijen kateterini, oksijen maskesine göre daha rahat bulmaktadır. Bu nedenle, maskeler daha az tercih edilir. Oksijen kanülü veya oksijen kateteri kullanan kişi daha rahat yemek yiyebilir, öksürebilir ve hareket edebilir. Ayrıca bunlar, oksijen maskelerine göre daha ekonomiktir.

Oksijen kanülünün uzunluğu kullanıcıya giden oksijenin basıncını ve akışını değiştirmemektedir. Bu nedenle, 15 metreye kadar uzunluğu olan oksijen kanülleri rahatlıkla kullanılabilir.

Sabit tipteki oksijen konsantratörleri uzun süreli oksijen tedavisi için tasarlanmış olup, kesintisiz bir şekilde çalıştırılabilir. Oksijen tüplerine göre daha ekonomik olduğu için tercih edilmektedir. Taşınabilir tipte konsantratörler de vardır. Bunlar, sabit tip konsantratörlere göre daha düşük kapasitelidir. Taşınabilir olanlar, kullanıcıların hareketli olduğu durumlarda veya bir yerden başka bir yere transferi esnasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Oksijen Konsantratörü Çeşitleri Nelerdir?

Oksijen konsantratörleri sanayi tipi, ev tipi ve taşınabilir (mobil) olmak üzere 3 kategoride incelenebilir. Tıbbi olarak kullanılabilen modeller ev tipi ve taşınabilir olanlardır. Ayrıca, ev tipi olan ve kişisel oksijen istasyonu adı verilen cihazlar da vardır. Bunlar, hem evde kullanılabilen oksijen konsantratörleridir hem de oksijen tüplerini doldurabilen tüp dolum cihazlarıdır.

Ev tipi diye tabir edilen cihazlar aynı zamanda sabit olarak da tanımlanır. Ağırlıkları genellikle 15 kg ile 25 kg arasındadır, taşınabilir olanlara göre oldukça ağırdır. Ayrıca bu cihazların bataryası da yoktur. Taşınabilir konsantratörler ise 1 kg ile 8 kg arasındadır. Taşınabilir olanlarda, cihazın oksijen kapasitesine ve batarya gücüne bağlı olarak ağırlık da artmaktadır.

Oksijen konsantratörleri kapasitelerine ve kullanım amaçlarına göre 5’e ayrılır:

  • 3L/dk oksijen konsantratörü
  • 5L/dk oksijen konsantratörü
  • 10L/dk oksijen konsantratörü
  • Taşınabilir oksijen konsantratörü
  • Kişisel oksijen istasyonu
varis çorabıTuğra Medikal Düzce Medikal Market

Medikal ürünler SSK Karşılıyor mu?

Medikal ürünler SGK Karşılıyor mu?

SGK Medikal ürünler karşılıyor mu? Bu soru medikal ürünler satın almak zorunda kalan pek çok bireyin en çok merak ettiği konulardan bir tanesidir. Bu yönüyle medikal ürünler ile alakalı yeterli araştırmaların yapılması gerekir,

SSK ya da şu anki adı ile SGK, vatandaşların tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her yıl belirli bir ödenek ayırır.

Söz konusu ödenek SGK primlerini yatıran kimseler için ayrılır. Bu sayede vatandaşların ücretsiz ya da kısmi ücretli bir şekilde medikal ürünlerden faydalanması mümkün olur. Tıbbi malzemeler ve diğer medikal ürünlerle ilgili merak edilen soru medikal ürünleri SSK karşılıyor mu konusunda net bir ifade bulmak zordur. Çünkü SGK bu noktada çeşitli sınıflandırmalar yapmıştır.

SGK Medikal Ürünler  Karşılıyor mu? Hangilerini Karşılıyor?

Medikal ürünler karşılanması konusunda SGK’ nın kanun uyarınca hareket ettiğinden bahsetmek gerekir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında farklı sınıflarda ele alınan medikal ürünlerin SGK tarafından karşılanması gerekir. Aşağıda söz konusu kanun ile alakalı sınıflandırmalara göz atabilirsiniz.

Tıbbi Cihazlar

5510 sayılı kanun kapsamında ele alınan ilk sınıf tıbbi cihazlardır. Bu cihazlar bakanlığın gerekli tanımlamaları yapmasıyla açıklanır. Bu anlamda SGK tıbbi cihaz sınıfındaki medikal ürünleri karşılar.

Tıbbi Sarf Malzemesi

İyileştirme işlevini tek başına sağlayamayan ama tedaviye yardımcı olan ürünler tıbbi sarf malzemesi olarak değerlendirilir. Tıbbi sarf malzemeleri de SGK tarafından karşılanır.

Medikal ürünler için bu destekten yararlanmak için devlet hastanesine hastasını götürerek yılda bir kere mahsus olmak üzere rapor çıkarması halinde hasta alt bezi için söyleyeyim her iki ayda bir aile hekimine reçetesini yazdırarak faydalanabiliyor.

Tekerlekli sandalyeler, walkerler, hasta alt bezleri, sondalar, el bilek atelleri, dizlikler, korseler bunların hepsi kurum tarafından ödenmektedir.

İyileştirme Araç ve Gereçleri

Protez ve ortez dışında kalan ve tek başına iyileştirme özelliğine sahip ürünlerdir.

Yukarıda sayılan ürünler SGK tarafından karşılanır. Bu anlamda da vatandaşların tedavi olurken ya da diğer durumlarda medikal ürünlerle alakalı tereddüt etmemeleri gerekir. Medikal ürünler konusunda kafanıza takılan bütün soru işaretlerini Tuğra Medikal avantajlarıyla ortadan kaldırabilirsiniz. Buna medikal ürünleri SSK karşılıyor mu sorusu da dahil!

düzce medikal tuğra medikal market sağlık ürünleri

varis çorabıTuğra Medikal Düzce Medikal Market

Tuğra Ortopedik ve Medikal Ürünler

Düzce Medikal

Düzce Medikal Firmaları neler  siz de öğrenmek istiyorsunuz değil mi?

Çünkü kendiniz veya sevdikleriniz için çeşitli medikal ürünlere ihtiyacınız var.

Bu durumda Düzce’nin en iyi medikal firmaları arasından bir seçim yaparak hem kaliteyi hem de uygun fiyatları dikkate almalısınız.

Peki, Düzce’de bir medikal ürün satışı yapan firma seçerken nelere dikkat etmeniz gerekir?

Şimdi gelin hep birlikte bu kusursuz tercihinizi nasıl şekillendirebileceğinize bir bakalım!

Düzce Medikal Firmaları Neler ve Hangi Firmaları Seçmelisiniz?

Medikal Düzce firmaları neler sorusu kadar önemli olan hangi firmayı seçmeliyim sorusuna cevap vermek adına firmaları iyi değerlendirmek gerekir. Çünkü medikal ürün insan sağlığını doğrudan etkileyen faktörlerdir. Ürünlerin yanlış ya da kalitesiz olması insan sağlığını olumsuz etkiler. Bu anlamda seçim yaparken dikkate almanız gereken detayları aşağıda sizler için sıraladık!

Medikal Ürün Çeşitliliği

Medikal ürünler konusunda ilk ve en önemli detay kesinlikle ürün çeşitliliği olur. Çünkü sizlerden gelen talepleri hızlı ve kolay bir şekilde karşılayamayan medikal firmalarla iş birliği yapmamalısınız. Ürün çeşitliliği ne kadar fazlaysa taleplerinizi karşılayabilme gücü de o derece yüksek olacaktır. Bu nedenle ilk faktörü ürün çeşitliliği olarak bir kenarda tutmalısınız.

Medikal ürünlerin değerini daha önce açıkladık. Bu nedenle de bir medikal ürün satın alırken kalitesinin tartışmasız bir şekilde iyi olması gerekir. Aksi takdirde hem tedavi konusunda olumlu sonuçlar alamaz hem de kalitesiz ürünlerin ortaya çıkaracağı sorunlarla boğuşmak durumunda kalabilirsiniz.

Medikal Düzce Ürün Fiyatları

Medikal ürün fiyatları bireylerin medikal ürün alışverişlerinde en değerli konulardan bir tanesidir. Bu nedenle de medikal ürün satan firmalar arasından bir seçim yaparken kesinlikle fiyatları dikkate almalısınız.

Tuğra Medikal tüm bu detayları dikkate alarak sizlere en iyi hizmetleri sunar. Bu sayede kaliteli ve çözüm odaklı seçeneklerden faydalanmak mümkün olur. Eğer siz de medikal ürünlerle alakalı en doğru çözümlerden faydalanmak isterseniz yapacağınız en önemli şeyin size özel bir seçim yapmak olacağını unutmamalısınız. Satın almak istediğiniz ürünü belirleyin ve kalite odaklı tercihlerde bulunun!

Medikal Ürünleri Nelerdir?

Medikal ürünleri nelerdir diye merak mı ediyorsunuz? O halde birbirinden özel seçenekler ve kalite odaklı çözümlerle siz de hemen bu ürünleri keşfetmeye ne dersiniz? Birbirinden değerli alternatifleri sizlere sunan Tuğra Medikal ile medikal ürünlerin neler olduğuna daha yakından bir bakalım!

Medikal Ürünler

Düzce Medikal ürünleri tanımlarken insan yaşamının daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde devam etmesi konusunda bahsetmek gerekir. Bu nedenle de insanların karşı karşıya kaldıkları tıbbi sorunların çözümlenmesi amacıyla kullanılan ürünlerdir. Her biri farklı bir sorunu çözmek amacıyla tercih edilen medikal ürünlerin genellikle doktor talebi üzerine satın alındığını ifade etmek gerekir. Bu nedenle de satın alınacak olan ürünün kesinlikle kaliteli olması şarttır.

Medikal ürünler ile alakalı kaliteyi sağlarken aynı zamanda sertifikalı da olmalıdır. Çünkü medikal ürünlerle alakalı seçim yaparken yanlış seçeneklerden faydalanmak muhtemelen ciddi problemlere neden olur. Söz konusu riskleri ortadan kaldırmak adına da dikkatli bir şekilde davranmak elzemdir.

Tıbbi malzemelerin vücudun herhangi bir yerinde kullanılabiliyor olması ve rahatsızlıkları ortadan kaldıracak niteliğinin bulunması oldukça değerlidir. Bu nedenle de sağlık sorunlarınızı çözmek adına kesinlikle doktor kontrolünde medikal ürün alışverişlerinizi yapmalısınız.

düzce medikal

Düzce Medikal Ürünleri Fiyatları Nelerdir?

Düzce Medikal  ürünleri satın alırken dikkat çeken pek çok detay vardır. Bunlardan bir tanesi belki de en önemlisi medikal ürünlerin fiyatlarıdır. Medikal ürünleri fiyatları ile birlikte değerlendirmek gerekir. Aksi takdirde gerçekleşecek olan alışverişin çok sağlıklı olmayacağı söz konusu olabilir.

Düzce Medikal ürünleri fiyatları konusunda değerlendirme yaparken ürün kalitesi ve kullanışlılığını önemsemek gerekir. Çünkü ürünlerin sizin için kullanım noktasında başarılı çözümler sunmuyor olması ciddi sorunlara da davetiye çıkaracaktır. Peki, medikal ürünleri alışverişi yapmak ve fiyat avantajlarından faydalanmak adına neler yapmak gerekir?

Düzce Medikal ürünlerle alakalı gerçekleştirilmesi gereken en önemli şeyin Tuğra Medikal tercihi olduğunu söylemek gerekir. Tuğra Medikal, Düzce medikal market sitesi olarak sizlerin bütün ihtiyaçlarına cevap verir. Bu sayede yapacağınız her türlü alışverişi kaliteli ve kullanışlı bir şekilde sonuçlandırmak sizin açınızdan oldukça kârlı ve avantajlı bir hal alır.

düzce medikal tuğra sağlık medikal ürünler

varis çorabıTuğra Medikal Düzce Medikal Market

Tuğra Medikal Ürünler Nerede Satılır?

Medikal Düzce Tuğra Medikal Ürünleri Nerede Satılır?

Medikal Düzce Tuğra Medikal ürünler i nerede satılır sorusuna cevap vermek zorunda olduğunuzu mu hissediyorsunuz? O halde kara kara düşünmek yerine Düzce medikal market sitesi Tuğra Medikal’e bir göz atmanızı öneriyoruz.

Medikal ürünler, insanların daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde yaşamaları adına gerekli ekipmanlardır. Zaman zaman tedavide kullanılan medikal ürünlerin hızlı ve pratik bir şekilde temin edilmesi söz konusu olmaz. Medikal marketlerin stok sorunları ya da ürünü tedarik etmede yaşadıkları sorunlar bu tür olumsuzlukları doğurur. Siz de bu tür problemlerle karşı karşıya kalmamak adına Tuğra Medikal’i tercih edebilirsiniz. Peki, Düzce medikal market sitesi size ne tür çözümler sunar?

Kol askisi

Düzce Medikal Ürünler Nerede Satılır ve Seçenekleri

Düzce medikal ürünler nerede satılır diye düşündüğünüzde aslında cevap çok basittir. Bu cevabı verdikten sonra Tuğra Medikal’in size ne tür ürünler sunduğuna bir göz atmak gerekir. İşte Düzce medikal market sitesi ile yapabileceğiniz harika alışverişler!

Tekerlekli Sandalye
Hasta bakım ürünleri arasında oldukça değerli seçeneklerden bir tanesi olan tekerlekli sandalye yürüyemeyen ya da yürümekte zorluk yaşayanlar için idealdir. Eğer siz de bir yakınınız ya da kendiniz için harika bir tekerlekli sandalye satın almak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Uygun fiyat ve kaliteli seçenekler için tek yapmanız gereken tekerlekli sandalye talebinizi iletmek olacaktır.

Akülü Sandalyeler
Tekerlekli sandalyeler kullanışlı alternatifler olsa da bir kişinin hastayı arkadan itmesi gerekir. Diğer yandan hastanın kendi kol gücünü kullanarak da kendini itmesi gerekebilir. Ancak akülü sandalyeler fiziksel güce ihtiyaç kalmadan hastanın dilediği yere gitmesine olanak sağlar. Teknolojik bir çözüm olmayı başaran akülü sandalyeler Düzce medikal market sitesi ürünleri arasında en dikkat çeken seçeneklerdendir.düzce medikal-akülü sandalye

Medikal Ürün Fiyatları
Düzce medikal ürünleri nerede satılır sorusuna cevap bulduktan sonra en çok merak edilen konulardan bir tanesi de şüphesiz medikal ürün fiyatlarıdır. Bu ürünlerin kaliteli ve bütçenize uygun alternatifler sunması adına tercihinizi Tuğra Medikalden yana kullanmanızı öneriyoruz. Çünkü en uygun fiyatları elde etmek ancak Tuğra Medikal ile mümkün olacak!

varis çorabıTuğra Medikal Düzce Medikal Market

Düzce Tuğra Medikal Ürünleri Sitesi

Medikal ürün mağazası Düzce Tuğra Medikal Ürünleri Sitesi

Evde hasta bakımı oldukça zor bir işlemdir.Özellikle hareket kabiliyeti olmayan hastaların evde bakımında gerekli olan birçok medikal malzeme bulunmaktadır.

Bu medikal malzemeler hasta bezi, hasta yatağı, klozet yükseltici, mesane pedi, tekerlekli sandalye gibi kategorilerden oluşmaktadır.

Düzce Medikal ürün satışı gerçekleştiren firmalardan Tugra Medikal, her türlü medikal ürünü uygun fiyatlarla ve en iyi kalitede müşterilerine sunmaktadır.

İhtiyacınız olan veya olabilecek her türlü medikal ürüne bütçenizi zorlamadan, profesyonel bir hizmet anlayışı ile erişiminizi sağlayan firma, sağlık sektörünün ciddiyetinin ve öneminin bilincinde olarak satışa sunduğu her ürününde malzeme kalitesine ekstra özen göstermekte ve medikal ürün yelpazesini geniş tutarak her ihtiyaca yetişmeyi hedeflemektedir.

düzce medikal ürünleri tuğra medikal market sağlık ürünleri sitesii

Tugra Medikal firması, farklı kategorilere ait medikal ürünlerin satışını online platformdan da gerçekleştirerek tek tıkla sipariş kolaylığı sağlamaktadır.

İhtiyaç sahiplerinin tüm medikal ürünlere tek bir adres üzerinden erişebilmeleri için online platform olan tugramedikal.com.tr web sitesi üzerinden ürün çeşitliliği sağlamaktadır.

Düzce hasta bezi, klozet yükseltici, akülü sandalye, eldiven, mesane pedi, önlük, maske, solunum cihazları, boyunluk, varis çorapları, el bilek atelleri,parmak atelleri, Düzce hasta karyolası gibi birbirinden farklı ürün çeşitleri ile tek bir çatı altında geniş ürün yelpazesinde hizmet sunmaktadır.

Tüm medikal ihtiyaçlarınıza daha uygun fiyatlarla ve tek tıkla sipariş kolaylığı altında ulaşmak için firmaya ait web sitesiniz ziyaret edebilir, kolayca sipariş verebilirsiniz.

Tuğra Medikal Ürünler Sitesi

Medikal ürünleri tanımlarken insan yaşamının daha sağlıklı ve konforlu bir şekilde devam etmesi konusunda bahsetmek gerekir. Bu nedenle de insanların karşı karşıya kaldıkları tıbbi sorunların çözümlenmesi amacıyla kullanılan ürünlerdir.

Her biri farklı bir sorunu çözmek amacıyla tercih edilen medikal ürünlerin genellikle doktor talebi üzerine satın alındığını ifade etmek gerekir. Bu nedenle de satın alınacak olan ürünün kesinlikle kaliteli olması şarttır.

Medikal ürünler ile alakalı kaliteyi sağlarken aynı zamanda sertifikalı da olmalıdır. Çünkü medikal ürünlerle alakalı seçim yaparken yanlış seçeneklerden faydalanmak muhtemelen ciddi problemlere neden olur. Söz konusu riskleri ortadan kaldırmak adına da dikkatli bir şekilde davranmak elzemdir.

Tıbbi malzemelerin vücudun herhangi bir yerinde kullanılabiliyor olması ve rahatsızlıkları ortadan kaldıracak niteliğinin bulunması oldukça değerlidir. Bu nedenle de sağlık sorunlarınızı çözmek adına kesinlikle doktor kontrolünde medikal ürün alışverişlerinizi yapmalısınız.düzce medikal ürünleri tuğra medikal market sağlık ürünleri sitesii

Tuğra medikal firmamızda bulunan medikal ürünlerinden bazılarını sizlerle paylaşıyorum,

Hasta bezi Düzce

Hasta karyolası Düzce

Tekerlekli sandalye Düzce

Solunum cihazı Düzce

cpap Düzce, bpap Düzce, korse Düzce, dizlik Düzce, oksijen konsandatörü Düzce, nebülizatör Düzce, aspirasyon cihazı , Tansiyon aleti Düzce, akülü sandalye Düzce, varis çorabı Düzce,Ateş ölçer Düzce, kolostomi torbası Düzce, puls oksimetre Düzce, cerrahi maske Düzce, dezenfektan Düzce, Açı ayarlı dizlik Düzce, dorselumber korse Düzce, abdominal korse Düzce, el bilek ateli Düzce, dik duruş korsesi Düzce, kol askısı Düzce, antiembolik çorabı Düzce, korse Düzce, velpo bandajı Düzce, sekiz bandajı Düzce, klav klav bandajı Düzce, dirseklik Düzce,